"Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran."


atas keizinanMU ku terlahir..
atas kudratMU aku berdiri..
atas kebenaranMU akan ku genggam bara ISLAM ini..

ya rahman, ya rahim..

titipkanlah selaut kekuatan buat hambaMU yang lemah ini..
biar ke penjuru dunia, biar melangit musafirku...pasti ISLAM ku genggam rapi...

Saturday, December 18, 2010

sesungguhnya DIA sangat dekat...

dekatnya DIA pada kita macam rapatnya setiap helai bunga ini...

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang..

"Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (16)
Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. (17)
Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada disisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. (18)
Dan datanglah sakarulmaut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. (19)
Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan. (20)
Setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. (21)"
(Surah Qaf : 16-21)


No comments:

Post a Comment