"Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran."


atas keizinanMU ku terlahir..
atas kudratMU aku berdiri..
atas kebenaranMU akan ku genggam bara ISLAM ini..

ya rahman, ya rahim..

titipkanlah selaut kekuatan buat hambaMU yang lemah ini..
biar ke penjuru dunia, biar melangit musafirku...pasti ISLAM ku genggam rapi...

Sunday, December 19, 2010

nasihat ibrahim b. adham

Telah datang seorang lelaki kepada Ibrahim bin Adham dan berkata kepadanya: wahai Abu Ishaq, saya ini seorang yang melampau batasan Allah, datangkan kepada saya sesuatu yang boleh menjauhkan hati saya dari keinginan untuk berbuat kejahatan.


Ibrahim bin Adham berkata: jika engkau menerima 5 perkara ini dan engkau berkuasa atasnya niscaya tidak akan membinasakanmu sesuatu kenikmatan dunia ini. Lelaki tadi berkata: apa 5 perkara tersebut,


Ibrahim bin Adham berkata: adapun yang pertama, apabila engkau ingin melakukan maksiat kepada Allah maka jangan engkau makan daripada rezeki-Nya. lelaki tadi berkata: dari mana saya akan makan sedangkan segala apa yang ada di atas bumi ini adalah rezeki dari Allah? beliau menjawab: hei kamu….. adakah patut engkau makan dari rezeki-Nya lalu engkau memaksiati-Nya? lelaki tadi menjawab: tidak, kemudian apa yang kedua…


Ibrahim bin Adham berkata: apabila engkau ingin memaksiati Allah maka engkau janganlah tinggal di atas bumi-Nya! lelaki tadi berkata; perkara ini lebih besar dari yang pertama, apabila timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya milik Allah, di mana saya akan tinggal? beliau menjawab: hei kamu…..adakah patut kamu makan dari rezeki-Nya dan tinggal atas bumi-Nya, lalu engkau memaksiati-Nya? lelaki tadi berkata: tidak, apa yang ketiga…


Ibrahim bin Adham berkata: apabila engkau ingin memaksiati Allah sedangkan engkau makan dari rezeki-Nya dan berada di atas bumi-Nya, maka carilah tempat yang Allah tidak boleh melihatmu, lalu buatlah maksiat di tempat itu. Lelaki tadi berkata: wahai Ibrahim, bagaimana mungkin begitu, bukankah Allah mengetahui segala rahsia? Beliau berkata: hei kamu….. adakah patut engkau makan dari rezeki-Nya, tinggal atas bumi-Nya lalu engkau melalukan maksiat sedangkan Allah melihatmu melakukan perbuatan itu? Lelaki tadi menjawab: tidak, apa yang keempat…


Ibrahim bin Adham berkata: apabila datang malaikat maut untuk mencabut ruhmu, maka katakan padanya: berikan aku masa sebentar sehingga akau boleh bertaubat nasuha dan melakukan amalan salih! Lelaki tadi berkata: malaikat maut pastinya tidak akan menerima permintaanku. Beliau berkata: hei kamu…..adakah engkau apabila tidak mampu menolak kematian yang datang supaya dapat bertaubat dan engkau mengetahui kematian apabila datang tidak boleh ditangguhkan, maka bagaimana engkau mengharapkan keselamatan? lelaki tadi berkata: apa pula yang kelima…


Ibrahim bin Adham berkata: Apabila datang malaikat Az-Zabaniyyah pada hari kiamat untuk mencampakkanmu dalam neraka maka janganlah engkau mengikutinya! Lelaki tadi berkata: malaikat tersebut tidak akan membiarkan saya…Ibrahim bin Adham berkata: maka bagaimana engkau boleh mengharapkan keselamatan? Lelaki tadi menjawab: Wahai Ibrahim,cukuplah bagiku…cukuplah bagiku… saya beristighfar dan bertaubat pada-Nya.

No comments:

Post a Comment